Quảng Bình triển khai trung tâm điều hành thông minh

Việc triển khai QUANG BINH S là cơ sở để thực hiện hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh trong thời gian tới.

Ngày 27-10, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương đã triển khai trung tâm điều hành thông minh qua ứng dụng QUANG BINH S, tiếp nhận các phản ánh hiện trường của người dân về các lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19; an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng, trật tự đô thị; dịch vụ, vệ sinh, môi trường và một số vấn đề kinh tế - xã hội khác, từ đó gửi về các huyện, thị xã, thành phố xử lý. 

Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức qua các kênh tiếp nhận thông tin được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần. Việc triển khai QUANG BINH S là cơ sở để thực hiện hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề án “Phát triển chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Tin cùng chuyên mục