Quốc hội quyết định một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

Chiều 28-11, Nghị quyết về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ vừa được Quốc hội thông qua với 464 ĐB tán thành, chiếm tỷ lệ 93,93% tổng số ĐBQH. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua và được thực hiện đến hết ngày 30-6-2025.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và tiêu chí lựa chọn dự án thí điểm, Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án đề xuất với Quốc hội. Do đó, dự thảo Nghị quyết không quy định nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn dự án.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, mặc dù có ý kiến đề nghị rà soát thống nhất với cơ chế, đặc thù áp dụng cho TPHCM (trường hợp chi phí giải phóng mặt bằng lớn hơn 50% tổng mức đầu tư dự án thì HĐND thành phố xem xét quyết định tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào dự án PPP nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư), UBTVQH cho rằng, đối với các dự án đi qua địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, chi phí giải phóng mặt bằng có thể không cao nhưng do lưu lượng xe thấp, nếu áp dụng theo cơ chế đặc thù cho TPHCM thì sẽ không bảo đảm được phương án tài chính cho dự án.

Về danh mục các dự án thí điểm tại phụ lục kèm theo nghị quyết, nghị quyết nêu rõ, 1 dự án có thể được áp dụng nhiều chính sách đặc thù trong trường hợp đáp ứng các tiêu chí theo đề xuất của Chính phủ.

Về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tiếp thu ý kiến đề nghị cân nhắc phạm vi và tiêu chí áp dụng đối với các dự án được áp dụng chính sách về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tránh việc áp dụng tràn lan làm mất đi ý nghĩa của việc thí điểm, UBTVQH đã tiếp thu. Nghị quyết quy định chỉ cho phép áp dụng chính sách này đối với các dự án quốc lộ, cao tốc tại phụ lục IV kèm theo Nghị quyết. Chính phủ chịu trách nhiệm về nguồn vốn và số vốn còn thiếu trong tổng mức đầu tư của dự án quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2, điều 5 của nghị quyết này; tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nghị quyết cũng đã quy định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh và các cơ quan liên quan để bảo đảm thực hiện hiệu quả nghị quyết này.

Tin cùng chuyên mục