Quốc hội thông qua nghị quyết giám sát tối cao về bảo vệ môi trường

Sáng 21-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, với tỷ lệ tán thành là 91,99%.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên họp Quốc hội sáng 21-6. Ảnh: QUANG PHÚC
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên họp Quốc hội sáng 21-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội trường Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội (ĐB) về dự thảo nghị quyết trên.

Theo đó, một số ĐB cho rằng, giới hạn nội dung giám sát tại dự thảo nghị quyết quá hẹp so với phạm vi của Luật Bảo vệ môi trường. Do vậy, ĐB đề nghị bổ sung nội dung giám sát để phù hợp với tính chất chuyên đề giám sát của Quốc hội.

Bên cạnh đó, ĐB cũng có ý kiến khác đề nghị không giới hạn nội dung giám sát tại nghị quyết này, trọng tâm giám sát do đoàn giám sát xác định và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khi xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết và các đề cương báo cáo.

c85d2274f19852c60b89.jpg
Đại biểu Quốc hội dự phiên họp Quốc hội sáng 21-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước các ý kiến trên, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, UBTVQH tiếp thu ý kiến của các ĐB, tại khoản 2 và khoản 4, điều 2 dự thảo nghị quyết không giới hạn nội dung giám sát cụ thể về hoạt động kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, để bảo đảm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, căn cứ tình hình thực tế, UBTVQH sẽ chỉ đạo đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết với các nội dung cụ thể về mục tiêu, phạm vi, nội dung, phương thức giám sát và các đề cương báo cáo cho phù hợp.

cc25aeef7d03de5d8712.jpg
Đại biểu Quốc hội dự phiên họp Quốc hội sáng 21-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi nghe Tổng Thư ký trình bày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, với tỷ lệ tán thành rất cao.

Theo đó, mục đích giám sát là đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, các nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH có liên quan đến bảo vệ môi trường.

f86c733097dc34826dcd.jpg
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về dự thảo nghị quyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua đó, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời đoàn giám sát sẽ kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo Nghị quyết, phạm vi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31-12-2024.

Đối tượng giám sát gồm: Chính phủ, Bộ TM-MT và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tin cùng chuyên mục