Quyết định của tầm nhìn xa

Năm 2009 này, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tiếp tục triển khai thực hiện năm văn minh trật tự đô thị. Có thể khẳng định, quyết định trên của lãnh đạo TPHCM là đúng đắn, thể hiện rõ tầm nhìn xa, bản lĩnh và sự kiên định cần thiết.

Hiện nay, thuật ngữ “thế giới phẳng” đang được mọi người ưa dùng. Hàm lượng trí tuệ trong thuật ngữ này rất sâu rộng, đa dạng, đa chiều. Người hiểu sâu sắc nói ra được những ý nghĩa sâu sắc. Với hoàn cảnh kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay, nên hiểu thuật ngữ này ở góc độ xã hội đơn giản.

“Thế giới phẳng” là thế giới hội nhập toàn cầu. Thế giới của sự hợp tác, giao lưu và cạnh tranh lợi ích trên từng xăntimét. Thế giới của tốc độ, đa chiều, đa cực. Trong thế giới ấy, con người là chủ thể. Sức mạnh của mỗi quốc gia thể hiện ở tiềm lực kinh tế, quân sự, văn hóa. Nhưng suy cho đến cùng sức mạnh ấy thể hiện ở tiềm lực con người. Chính con người tạo ra của cải vật chất, tạo ra sức mạnh khoa học, công nghệ, sức mạnh văn hóa. Con người quyết định tất cả. Do vậy, không một quốc gia, một dân tộc nào trên thế giới không có ý thức xây dựng chiến lược nguồn nhân lực.

Khi mới thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Đảng và Bác Hồ đã sớm có những chủ trương, chính sách xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao sức lực, trí lực của người dân. Bác Hồ đã xếp sự dốt vào loại giặc. Chống giặc dốt cũng giống như chống giặc ngoại xâm.

Thực tế ngày nay cho thấy, trong “thế giới phẳng” không có chỗ đứng cho sự tăm tối, ngu dốt, lạc hậu. Thực hiện nếp sống văn minh chính là loại bỏ dần những nếp sống hủ lậu, tùy tiện, những nếp sống rất ít tri thức. Thực hiện nếp sống văn minh chính là để xây dựng hình thành những con người văn minh hiện đại. Những con người sống và làm việc theo pháp luật, có ý thức xây dựng cộng đồng, có trình độ văn hóa cao, làm tốt vị trí xã hội của mình.

Mục tiêu của năm văn minh trật tự đô thị ở TPHCM trong bối cảnh ngổn ngang mọi bề, có thể nói là rất khó khăn, nhưng không phải không thể làm được. Quyết tâm của TP phù hợp với quy luật phát triển.

Để hội nhập với thế giới, TP phải là TP văn minh trật tự và con người TP phải là người văn minh phù hợp với thế giới hiện đại.

HOÀNG TÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tạo “quả đấm thép” cho ĐBSCL

Tạo “quả đấm thép” cho ĐBSCL

Lần đầu tiên, quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển thuận thiên theo Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

Anh hùng Lao động NGUYỄN THỊ CHỈ từ trần

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: