Quyết định thu hồi đất đối với tổ chức

(SGGPO).- Liên quan đến việc ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với tổ chức, UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Tài nguyên- Môi trường TPHCM căn cứ quy định pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất để khẩn trương hướng dẫn thủ tục và tổ chức tiếp nhận hồ sơ do UBND quận-huyện báo cáo, đề xuất ban hành Quyết định cưỡng chế, thu hồi đối với tổ chức để thẩm định, báo cáo trình UBND TPHCM xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế chặt chẽ, chính xác.

Trong trường hợp vụ việc được đánh giá phức tạp, nhạy cảm và việc cưỡng chế sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát sinh khiếu nại đông người thì chủ động phối hợp với Sở Tư pháp TPHCM và các đơn vị có liên quan để kiểm tra, rà soát thủ tục pháp lý, đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể, trình UBND TPHCM xem xét trước khi ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng chỉ đạo UBND các quận-huyện có báo cáo, đề xuất ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với tổ chức thực hiện theo đúng thủ tục hướng dẫn của Sở Tài nguyên- Môi trường TPHCM và quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

  • Nộp đơn mua nhà thuộc sở hữu nhà nước sau ngày 5-6 sẽ thiệt thòi

Ngày 3-6, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Đỗ Phi Hùng cho biết, Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) thay thế Nghị định 61/CP có hiệu lực từ 6-6-2013. Theo đó, chính sách bán nhà SHNN theo NĐ 61/CP sẽ chính thức “khóa sổ” từ ngày 5-6-2013.

Hội đồng Bán nhà TPHCM cũng yêu cầu các cơ quan bán nhà thuộc SHNN thông báo cho người dân nộp đơn mua nhà thuộc SHNN hạn chót là ngày 5-6.  Để đảm bảo quyền lợi, người dân có nhu cầu mua nhà thuộc SHNN chỉ cần nộp đơn xin mua nhà tại các Công ty TNHH Một thành viên công ích các quận-huyện trước ngày 6-6, riêng việc hoàn chỉnh hồ sơ sẽ được các cơ quan này hướng dẫn theo trình tự thủ tục.

Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết thêm: Các trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà trước ngày 6-6-2013, Chính phủ cho phép áp dụng chính sách bán nhà theo Nghị định 61/NĐ-CP nếu nhà ở đó đủ điều kiện được bán. Lợi ích của việc mua nhà thuộc SHNN theo NĐ 61/CP là được tính tiền sử dụng đất theo đơn giá của Bảng giá đất ban hành năm 1995  vì giá đất mới theo bảng giá đất năm 2013 được UBND TPHCM ban hành tăng gấp hơn chục lần so với năm 1995. Nếu người mua nhà nộp đơn từ thời điểm 6-6-2013 sẽ phải mua nhà theo cơ chế mới, tức sẽ áp dụng mua nhà và tính tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm ký hợp đồng. Vì thế, người dân có nhu cầu mua nhà thuộc SHNN nên nộp đơn đăng ký sớm, nếu chậm trễ sẽ thiệt thòi.

Nhung Nguyễn

Các tin, bài viết khác