Quyết tâm cao nhất

Trong 3 ngày qua, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã diễn ra ở Hà Nội. Đây được xem là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay về phổ biến một nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều cho rằng, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Công tác cán bộ, nhất là cấp Trung ương, cấp chiến lược còn nhiều bất cập. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi mang tính hình thức. Trong nhiều năm qua, các mặt khuyết điểm, yếu kém chưa khắc phục được nhiều, có mặt còn phức tạp thêm, gây băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động tiêu cực vào sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây thực sự là những cảnh báo không thể xem thường. Chính vì vậy, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này được xem một cuộc chỉnh đốn Đảng toàn diện, mạnh mẽ với quyết tâm cao nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI.

Một trong những vấn đề được thảo luận, đề cập nhiều nhất tại hội nghị là thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng. Đây được xem là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người, đòi hỏi mỗi người phải tự phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác. Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình.

Vì vậy, thường rất khó, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Chính vì thế, ngay sau hội nghị này, không chờ gì cả, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải tự giác, gương mẫu làm trước tự kiểm điểm, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà “phán”, hoặc “chờ xem”, coi như mình vô can! Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng.

Yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn và đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Việc ban hành, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 lần này thể hiện rõ điều đó. Nhân dân đang chờ đợi Nghị quyết Trung ương 4 được triển khai và mang lại hiệu quả như mong muốn, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng. Để Đảng xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tạo “quả đấm thép” cho ĐBSCL

Tạo “quả đấm thép” cho ĐBSCL

Lần đầu tiên, quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển thuận thiên theo Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

Anh hùng Lao động NGUYỄN THỊ CHỈ từ trần

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: