Sau 10 năm, vẫn còn 55 cơ sở chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để

(SGGPO).- Tổng kết năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay, đã có 384/439 cơ sở đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đạt 87,5%. Tuy nhiên, vẫn còn 55 cơ sở chưa hoàn thành, chiếm 12,5%.

Cũng trong lĩnh vực này, liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 1788/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020), đến nay đã có 101/435 cơ sở cơ bản đã hoàn thành xử lý triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đạt 23,2%; 87 cơ sở đã quá thời hạn xử lý ô nhiễm triệt để theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ (thời hạn xử lý trong năm 2013).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, trong lĩnh vực thanh kiểm tra, trong năm 2014, ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức 2.654 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 7.841 tổ chức, cá nhân trên toàn bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước (535 đoàn thanh tra, kiểm tra về đất đai; 786 đoàn thanh tra, kiểm tra về môi trường; 425 đoàn thanh tra, kiểm tra về khoáng sản; 316 đoàn thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước; 468 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực).

Qua thanh kiểm tra, Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính 1.751 tổ chức, cá nhân với số tiền 141 tỷ đồng; kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 1,7 tỷ đồng; thu hồi 1.286 ha đất, 102 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 05 giấy phép hoạt động khoáng sản, tạm đình chỉ hoạt động 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NQ-CP...

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất