Số liệu thống kê phải khách quan

SGGP
Ngày 6-1, tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, số liệu thống kê đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

 Ngành thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá lại quy mô GDP, bảo đảm theo thông lệ quốc tế, có cơ sở khoa học; phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Tiền tệ quốc tế, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc để tính toán, đưa ra số liệu chính xác, kịp thời. Quy mô nền kinh tế đạt 262 tỷ USD, là số liệu tính theo giá cũ, chứ chưa tính bổ sung, chưa áp dụng phương pháp đánh giá lại quy mô. Một số ý kiến vẫn cho rằng tăng trưởng chủ yếu là do vốn tín dụng, nhưng theo số liệu thống kê mới công bố thì tăng trưởng tín dụng năm 2019 chỉ hơn 13%, trong khi tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33%-34% GDP. Nhiều công trình lớn, có ý nghĩa đã được xây dựng, không chỉ từ nguồn vốn nhà nước, mà chính là nhờ dòng vốn tư nhân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước, Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê cần làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó là cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ người dân, doanh nghiệp… Ngành thống kê phải tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, đặc biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo theo chuyên đề để phục vụ kịp thời, hiệu quả hơn công tác chỉ đạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các đề án lớn của ngành, nhất là đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; tiếp tục tổng hợp, công bố việc điều chỉnh quy mô GDP năm 2018, 2019, 2020 và số liệu GDP các địa phương; xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để phục vụ cho việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng giao nhiệm vụ: Phải đổi mới hơn nữa phương pháp, chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trong đó tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, hiện đại nhằm giảm thiểu “vùng trống thông tin”, nhất là những thông tin rất quan trọng như năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, các khu vực kinh tế chưa được quan sát, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng - Chứng khoán

Thị trường

Địa ốc

Nông nghiệp

Đầu tư

Du lịch

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế