Sở ngành cần mạnh dạn đề xuất UBND TPHCM các nội dung phân cấp ủy quyền

Chiều 29-5, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân chủ trì buổi giám sát thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ giai đoạn 2022 – 2025 đối với Sở GTVT, Sở TN-MT.

8.jpg
Quang cảnh buổi giám sát

Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và nội dung chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch… Do đó, đối tượng được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng để phục vụ cho hoạt động của ngành GTVT còn hạn chế.

Một số lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc sở chưa có sự quan tâm đúng mức đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức hàng năm. Bên cạnh đó, còn có tâm lý cử nhân sợ đi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang tính đối phó, không phân công nhân sự theo dõi xuyên suốt, do đó việc đào tạo, bồi dưỡng thường tập trung vào một số cá nhân. Vì vậy, có tình trạng một cá nhân được cử đi học, đào tạo nhiều lớp khác nhau, gây khó khăn cho việc học tập và quản lý, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng.

2.jpg
Đại diện Sở GTVT TPHCM báo cáo tại buổi giám sát

Còn Sở TN-MT nhìn nhận việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phụ thuộc vào quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của ngành, lĩnh vực được Thủ tướng phê duyệt. Tuy nhiên, ngành TN-MT vẫn chưa có quy hoạch được phê duyệt nên sở chưa có cơ sở sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị chưa đảm bảo về thời gian ký kết hợp đồng làm việc do đơn vị phải thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng.

Sở TN-MT đề xuất Bộ TN-MT xem xét các kiến nghị của sở về những đặc thù của ngành TN-MT TPHCM để điều chỉnh, bổ sung dự thảo quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN-MT và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền, làm cơ sở để TPHCM thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với điều kiện thực tiễn.

1.jpg
Đại diện Sở TN-MT báo cáo tại buổi giám sát

Đồng thời, đề xuất UBND TPHCM ủy quyền cho Sở TN-MT thêm 2 nội dung là báo cáo Bộ TN-MT công tác quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn TPHCM và cập nhật, bổ sung báo cáo danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn.

Cũng theo Sở TN-MT, việc bố trí số lượng cấp phó tại đơn vị thuộc và trực thuộc sở cơ bản phù hợp với quy định. Tuy nhiên số lượng Phó Thanh tra sở quy định tại điểm 4, Điều 1 Nghị định số 107/2020 của Chính phủ là chưa phù hợp với khối lượng công việc và số biên chế của Thanh tra ngành TN-MT.

Do đó, sở kiến nghị Sở Nội vụ trình UBND TPHCM cho phép Thanh tra Sở TN-MT có 3 Phó Chánh Thanh tra (áp dụng giống quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở có từ 15 biên chế trở lên được bố trí 3 Phó Trưởng phòng).

7.jpg
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các đại biểu chất vấn hai sở nhiều nội dung liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị hai sở cần quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC. Trong đó, Sở TN-MT cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa về thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh việc nâng cao năng lực của đội ngũ trong bộ máy hành chính của sở cũng như tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Với 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở GT-VT, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị sở rà soát tìm phương án có thể sáp nhập lại với nhau được hay không. Còn bốn trung tâm đăng kiểm thuộc sở, cần đánh giá lại hoạt động của các trung tâm để có sự sắp xếp lại cho phù hợp với thực tiễn, cả về cơ cấu và nhân sự…

3.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân kết luận buổi giám sát

Về vấn đề tinh giản biên chế, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở cần sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm, bởi việc này liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương mới. Còn nội dung phân cấp, ủy quyền, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh hai sở cần mạnh dạn xem xét các nội dung để đề xuất phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn để giảm bớt các khâu trung gian.

Theo đồng chí, Nghị quyết số 98/2023/QH15 cho TPHCM phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ hơn. Vì vậy, các sở, ngành cần mạnh dạn và sớm có đề xuất các nội dung để thực hiện cho hiệu quả các cơ chế, chính sách này.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, cần phải chính xác, khách quan trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tin cùng chuyên mục