Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến

Hôm nay 5-12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến là giải đáp cụ thể những vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến người dân và doanh nghiệp; giải đáp những vấn đề bức xúc của người dân trong nhận thức và thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Qua đó, sở tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực trên, nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. 

Người dân và doanh nghiệp có nhu cầu có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ www.tphcm.monre.gov.vn để được giải đáp.

M.Xuân

Các tin, bài viết khác