Sở Y tế TPHCM: Công khai đơn tố cáo để cảnh báo sai phạm

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Y tế TPHCM Nguyễn Phước Lập cho biết, từ năm 2016 đến tháng 8-2018, UBKT Đảng ủy sở tiếp nhận 28 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. 

Dựa vào tính chất, nội dung và cán bộ phân cấp quản lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chánh Thanh tra Sở Y tế, sẽ trực tiếp giới thiệu các đơn tố cáo nặc danh và chỉ đạo giải quyết. Nội dung sẽ được công khai trong hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Y tế TPHCM Nguyễn Phước Lập cho biết, từ năm 2016 đến tháng 8-2018, UBKT Đảng ủy sở tiếp nhận 28 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Các đơn có danh (5 đơn) đương nhiên sẽ được giải quyết hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, đối với những đơn tố cáo nặc danh, UBKT Đảng ủy sở cũng giới thiệu cho lãnh đạo đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh nếu có thiếu sót hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cũng trong khoảng thời gian này, Sở Y tế tiếp nhận, xử lý 724 đơn thư khiếu nại, tố cáo và 225 thông tin qua đường dây nóng. Các đơn này đều được giải quyết (theo thẩm quyền) hoặc chuyển cho đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

Về cách làm, theo đồng chí Nguyễn Phước Lập, các đơn sẽ được phân loại rồi chuyển đơn đến đơn vị khác (theo thẩm quyền), hoặc tiến hành xác minh các đơn có tên để xử lý theo quy định. Đặc biệt, đối với đơn tố cáo mạo tên, giấu tên thì tùy theo nội dung và đối tượng tố cáo, phản ánh mà Thường trực Đảng ủy hoặc Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trực tiếp giới thiệu đơn trong hội nghị cấp ủy và ban giám đốc của đơn vị. Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo của Sở Y tế thì Chánh Thanh tra Sở Y tế sẽ giới thiệu. 

Đồng chí Nguyễn Phước Lập phân tích, công việc của ngành y liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân, nên các vụ việc dễ phát sinh, gây phản ứng trong dư luận xã hội nếu không được xử lý tốt. Đảng ủy Sở Y tế xác định việc nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu, làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Một trong những giải pháp cụ thể là chú trọng việc thanh tra, kiểm tra; tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và giải quyết tốt tất cả các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành y tế thành phố. “Mục đích của việc này nhằm công khai, minh bạch tất cả những nội dung đơn để người bị tố cáo, phản ánh giải trình và hội nghị góp ý. Kết quả cũng được công khai trong hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị”, đồng chí Nguyễn Phước Lập khẳng định và cho biết thêm thời gian đầu thực hiện có gặp ý kiến không đồng tình, không hợp tác, thậm chí bức xúc. Song, qua công tác tư tưởng, giải thích, động viên cho cơ sở nhiều lần, trong đó phải khẳng định chính hiệu quả giải quyết như thế sẽ giúp cơ sở giải tỏa những vướng mắc, nghi vấn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nên đã tạo được sự đồng tình.

Từ cách làm trên cùng với công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên (chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ y tế) đều được xem xét xử lý đồng bộ về mặt Đảng và chính quyền một cách kịp thời. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế cũng có những chỉ đạo để giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc và từ đó đã thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ của ngành.

Chia sẻ thêm với phóng viên Báo SGGP, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh, ngoại trừ những vấn đề cần “bảo mật”, các nội dung còn lại cần công khai để các cán bộ, công chức nắm rõ các thông tin, đồng thời tự điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong tác phong, đạo đức, lối sống.

Tin cùng chuyên mục