Tái lập 30ha rừng nhiệt đới tại Sóc Sơn và tôn tạo cảnh quan Đền Gióng, Hà Nội

(SGGP). – Viện Kinh tế sinh thái (EcoEco) thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội phát động dự án “Mô hình rừng nhiệt đới Toyota – EcoEco tái lập 30ha rừng nhiệt đới trên vùng đồi Sóc Sơn, tôn tạo cảnh quan Đền Gióng, Hà Nội”. Dự án sẽ góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng nhiệt đới, bảo tồn đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lịch sử văn hóa Đền Gióng, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng sở tại.

Dự án sẽ được thực hiện trong 7 năm, từ năm 2010 đến 2016 và chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2010 – 2013): trồng, chăm sóc và bảo vệ 30 ha rừng; nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng bằng những hoạt động giáo dục môi trường cho thanh thiếu niên… Dự kiến, kinh phí thực hiện giai đoạn 1 hơn 4 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (2013 - 2016): chăm sóc và dẫn dắt rừng trồng mô phỏng rừng nhiệt đới, làm giàu rừng với phát triển lâm sản ngoài gỗ…

H.NH.

Các tin, bài viết khác