Tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản

(SGGP). – Để tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có công văn yêu cầu các bộ: TN-MT, Công thương, Xây dựng, UBND các tỉnh, thành từ ngày 30-8-2011 tạm dừng việc cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước cho đến khi có chỉ đạo mới.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN-MT báo cáo thực trạng (cả mặt được, chưa được) trong việc cấp phép thăm dò, khai thác các loại khoáng sản trên cả nước và những biện pháp cần chấn chỉnh tăng cường quản lý. Bộ Công thương có nhiệm vụ báo cáo quy hoạch và thực trạng khai thác, chế biến và xuất khẩu của từng loại khoáng sản hiện nay.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo nêu rõ mặt được, chưa được và có báo cáo rõ loại khoáng sản nào phải chế biến sâu, sâu đến mức nào và biện pháp chấn chỉnh quản lý. Bộ Xây dựng báo cáo quy hoạch và tình hình thực hiện khai thác, chế biến và xuất khẩu của từng loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng hiện nay, nêu rõ mặt được, chưa được và biện pháp chấn chỉnh quản lý.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất