Tâm tư thẩm phán

Đổi mới ngạch, bậc của các chức danh tư pháp như thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký là một trong những nội dung được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh khi phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội cuối chiều 9-11.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, luật hiện hành quy định thẩm phán cấp huyện là thẩm phán sơ cấp, cấp tỉnh là trung cấp, thẩm phán ở tòa án cấp cao là cao cấp, ở Tòa án nhân dân tối cao là thẩm phán tối cao. Với quy định hiện hành, gần 6.000 thẩm phán cho đến khi về hưu vẫn chỉ là sơ cấp. Lần sửa đổi này, dự thảo luật bỏ các chế định sơ cấp, trung cấp… để thẩm phán có thể phấn đấu theo con đường chuyên môn.

Một khía cạnh khác, luật hiện hành quy định Hội đồng Thẩm phán tối cao chỉ gồm 17 thẩm phán tối cao do Quốc hội bầu, không có chức danh thẩm phán làm việc ở Thẩm phán tối cao. Các thẩm phán giỏi ở địa phương không muốn làm việc ở Tòa án nhân dân tối cao vì khi đó họ mất luôn chức danh thẩm phán. Tòa án nhân dân tối cao, vì thế, không chọn được những cán bộ tham mưu, giúp việc xuất sắc nhất. Tâm tư của những thẩm phán có quyền “cầm cân nảy mực” quả là cần được giải tỏa bằng những quy định hợp lý hơn khi sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Tin cùng chuyên mục