Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

SGGPO
Ngày 17-12, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt của quận.

Tham gia hội nghị có gần 300 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Thường trực HĐND quận; lãnh đạo UBND quận; Bí thư, Phó Bí thư, tập thể Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc; Bí thư và hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống công lập của quận...

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh  ảnh 1 Quang cảnh hội nghị

Trong buổi sáng, các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - chuyên đề năm 2020 (theo hình thức trực tuyến). Sau đó, đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị này trong toàn Đảng bộ quận 10.

Kế hoạch nêu rõ: Cấp ủy các cơ sở Đảng tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”) nghiêm túc.

Trong đó, tập trung thực hiện xây dựng kế hoạch, đăng ký rèn luyện làm theo; tự phê bình và phê bình; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020); tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái và công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh  ảnh 2 Các đại biểu nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020 của Bộ Chính trị qua hình thức trực tuyến

Theo kế hoạch, sau khi học tập chuyên đề, các đồng chí là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp phải xây dựng bản đăng ký rèn luyện năm 2020 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Trong đó xác định trọng tâm là những việc làm cụ thể của từng cá nhân cán bộ chủ chốt, người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 02-CT/QU (về nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị quận 10) và Chỉ thị số 07-CT/QU (về sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên quận 10) của Ban Thường vụ; có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh  ảnh 3Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 Nguyễn Tấn Tài triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đối với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu phố, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu cần xác định nội dung việc đăng ký rèn luyện, tham gia những việc làm cụ thể tại địa phương, cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, cần tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng tại khu phố, tổ dân phố vững mạnh; làm nòng cốt trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, sạch đẹp, an toàn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nhân dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn dân cư, nhằm hỗ trợ các hộ vươn lên trong cuộc sống.

Đối với những đảng viên đang làm việc tại khu vực ngoài Nhà nước được yêu cầu xây dựng đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh, chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân trên địa bàn doanh nghiệp trú đóng.
-------------
Ngày 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tới hơn 70 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và hơn 600 điểm cầu cấp huyện và hơn 2.300 điểm cầu cấp xã với hơn 500.000 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định, hội nghị này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phân tích bối cảnh những mặt thuận lợi và những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và khu vực, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh, bối cảnh này đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục kiên định các mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề trên là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang cũng đã hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề. Theo đó, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo kết quả học tập chuyên đề với Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại kết quả cụ thể. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt - việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh (1945 - 2020); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020)…

ÁI CHÂN - TRẦN BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 8 Nguyễn Thị Ngọc Hà trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Quang Hà, học sinh lớp 12A12 Trường THPT Tạ Quang Bửu

Một học sinh phổ thông tại quận 8, TPHCM được kết nạp Đảng

Chi bộ Trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8, TPHCM) vừa long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Quang Hà (sinh ngày 22-3-2004, quê quán tỉnh Thái Nguyên; lớp trưởng lớp 12A12, Trường THPT Tạ Quang Bửu). Đây là lần đầu tiên quận 8 tổ chức kết nạp đảng viên mới cho một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện thực hóa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác là chủ trương phù hợp với tâm nguyện của nhân dân. Đây là một đóng góp có ý nghĩa đi đầu, mở đầu cho các địa phương khác và cho cả nước.

Xây dựng Đảng

Tăng sức chiến đấu cho chi bộ khu phố, ấp

Đến nay, hầu hết các chi bộ cơ quan phường, xã trên địa bàn TPHCM đã giải thể và chuyển đảng viên là cán bộ về sinh hoạt tại chi bộ khu phố, ấp theo Kế hoạch 252 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Việc chuyển cán bộ về sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố, ấp đã tạo nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ địa bàn khu dân cư, nhưng cũng dẫn đến không ít khó khăn trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. 

Việt Nam và Thế giới

Kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022


Chiều 2-7, tại TP Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và trao tặng Huân chương, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Hội LHPN Lào.

Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

Công an TPHCM chỉ đạo về việc cấp CCCD gắn chip

Ngày 2-7, Ban Giám đốc Công an TPHCM có những chỉ đạo tới Công an 22 quận huyện và TP Thủ Đức liên quan đến việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người dân trên địa bàn.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />