Tăng cường quản lý các khu bảo tồn biển

Tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn biển: nghiêm cấm việc khai thác nguồn lợi sinh vật và phi sinh vật bằng bất cứ phương pháp, công cụ nào; nuôi trồng thủy sản; xả các loại chất thải, nước thải; tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác không được phép qua lại, trừ trường hợp bất khả kháng... Đó là nội dung quan trọng tại Nghị định số 57/2008 do Chính phủ vừa ban hành quy định về tiêu chuẩn phân loại, việc tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn biển Việt Nam.

Để hạn chế những tác động từ bên ngoài, mỗi khu bảo tồn biển được thiết lập vành đai bảo vệ có độ rộng tối đa không quá 1.000m và tối thiểu không ít hơn 500m, tính từ ranh giới khu bảo tồn biển trở ra.

PH.THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất