Tăng cường quản lý tài nguyên nước

Trong tuần, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM sẽ tổ chức hội thảo về bảo vệ tài nguyên nước. Theo dự báo, mùa khô năm nay, nhiều khả năng nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào đất liền. Điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt công tác cung ứng nước ngọt cho người dân.

Năm ngoái, nước mặn xâm nhập sâu, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã phải dùng nước dự trữ và đề nghị các hồ thủy điện Dầu Tiếng và Trị An xả nước ngọt, đẩy nước mặn xa nhằm giúp đơn vị lấy được nguồn nước ngọt, sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, chất lượng nước mặt của sông Sài Gòn và Đồng Nai vẫn nhiễm các chất vi sinh khá nặng nề. Chất lượng nước ở hệ thống kênh, rạch trong nội ô dần được cải thiện nhưng chất lượng nước ở hệ thống kênh rạch ngoại thành đang xấu đi do ô nhiễm chất thải công nghiệp của các nhà máy xí nghiệp di dời ra đó. Để khắc phục và tiến tới giảm ô nhiễm chất lượng nước, TPHCM sẽ hạn chế và không cho phép khai thác nước ngầm trong nội thành; quan trắc thủy sinh và chất lượng nước về mặt sinh học; giám sát và chia sẻ dữ liệu thông tin môi trường cho các địa phương trong lưu vực sông Đồng Nai nhằm đảm bảo cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Đặc biệt TPHCM sẽ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong quản lý tài nguyên nước.

S. L.

Các tin, bài viết khác