Tăng trao quyền thương mại cho phụ nữ toàn cầu

Ngày 5-10, các đồng chủ tịch của Nhóm công tác không chính thức về thương mại và giới thuộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ tổ chức hội thảo về thương mại, giới và khu vực tư nhân nhằm tăng cường trao quyền thương mại cho phụ nữ.

Xây dựng quy định mới

Trước thềm hội thảo, các thành viên WTO bày tỏ ủng hộ công tác của Ban Thư ký WTO đối với cơ sở dữ liệu của WTO về các quy định về giới được nêu trong các hiệp định thương mại khu vực (RTA). Cơ sở dữ liệu này cung cấp thông tin 331 quy định về giới trong 109 RTA,  đề cao tính hữu ích của nền tảng này đối với việc xây dựng các điều khoản về giới trong các hiệp định thương mại.

Ban Thư ký WTO cũng cập nhật các xu hướng hiện nay trong vấn đề hoạch định chính sách bao trùm và việc lồng ghép về giới vào các chương trình viện trợ (WTO Aid). Đồng thời, ghi nhận việc một số chính phủ đã coi vấn đề trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một ưu tiên trong chiến lược thương mại, đầu tư quốc gia, đã hỗ trợ các doanh nhân và lao động nữ. Thêm vào đó, các khuyến khích về tài chính, chương trình chính phủ công và chương trình đào tạo cũng được triển khai để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong thương mại.

Một số chính phủ (chủ yếu ở khu vực Mỹ Latinh) đã coi vấn đề trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một ưu tiên trong chiến lược thương mại, đầu tư quốc gia, cũng như đã hỗ trợ các doanh nhân và lao động nữ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Các khuyến khích về tài chính, chương trình chính phủ công và chương trình đào tạo cũng được triển khai để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào lĩnh vực thương mại.

Tăng trao quyền thương mại cho phụ nữ toàn cầu ảnh 1 Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một trong số các ưu tiên chiến lược đầu tư. Ảnh: WTO

Các đồng chủ tịch gồm Botswana, El Salvador và Iceland tổ chức nhiều buổi thảo luận chuyên sâu về chính sách thương mại đáp ứng giới và chia sẻ thông tin; áp dụng lăng kính giới vào công việc của WTO; xem xét các nghiên cứu và công tác phân tích liên quan đến giới và cải thiện việc thu thập dữ liệu trong thương mại; tìm cách thức tốt nhất để thực hiện hiệu quả chương trình viện trợ thương mại của WTO. Các cuộc thảo luận chuyên môn sẽ được tổ chức dưới sự chủ trì của các thành viên liên quan và sự hợp tác chặt chẽ của các đồng chủ tịch của nhóm.

Triển khai hỗ trợ

Những nỗ lực nói trên nhằm triển khai kết quả của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12) diễn ra hồi tháng 6. Tại hội nghị và trong văn kiện kết quả hội nghị này, các bộ trưởng đã thừa nhận mối liên hệ giữa trao quyền kinh tế cho phụ nữ và tăng trưởng kinh tế, ghi nhận hoạt động của WTO và các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực này.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) trình bày việc áp dụng lăng kính giới trong thương mại, trong đó nhấn mạnh chính sách thương mại bao trùm sẽ góp phần giảm khoảng cách giới trong thương mại.

Theo ECLAC, dữ liệu về phụ nữ, sự đánh giá tác động, lồng ghép giới trong các hiệp định thương mại, kỷ luật thương mại và tạo thuận lợi thương mại, cũng như hỗ trợ nữ doanh nhân… là những yêu cầu cần thiết để áp dụng lăng kính giới vào chính sách thương mại. Một số thành viên cũng đề cập đến việc Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) đã và đang áp dụng lăng kính giới, triển khai các chương trình hỗ trợ phụ nữ trong thương mại.

Trước WTO, để ứng phó các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang gây nên những tác động khác nhau đối với nữ giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua Chiến lược về giới đầu tiên của IMF.

Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva, cho biết, IMF sẽ ngay lập tức thực hiện chiến lược này, trong đó bao gồm việc cải thiện khả năng tiếp cận dữ liệu phân tích về giới tính, cũng như thiết lập một khuôn khổ mạnh mẽ nhằm đảm bảo rằng các khía cạnh quan trọng vĩ mô trong vấn đề bình đẳng giới sẽ được lồng ghép trong công tác của IMF tại mỗi quốc gia.

Tin cùng chuyên mục