Tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; thực hiện các công trình, chương trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 27-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để đánh giá công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trên địa bàn.

z5579699303683_ad089ad0611de9b07b85cbdebcbc8fd9.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, biểu dương tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quận 10 đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí đánh giá, những kết quả Đảng bộ quận 10 đạt được trong 6 tháng qua là đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quận, cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện hiệu quả, việc sắp xếp khu phố theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 có sự chuyển biến tích cực, xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ở các phường gắn liền với nâng cao xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua yêu nước cũng được triển khai rộng khắp, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, mọi mặt đời sống xã hội.

z5579699410915_fb5c358cb141af0d328b4138d11c6ec5.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh chúc mừng Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Quận ủy quận 10 Thái Cao Sơn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 tiếp tục nghiêm túc đánh giá những hạn chế khó khăn, vướng mắc, bất cập thời gian qua. Từ đó, nghiên cứu đề ra các giải pháp điều chỉnh, khắc phục và nỗ lực tăng tốc nhiều hơn, quyết liệt hơn nữa nhằm hoàn thành có kết quả cao các chương trình, đề án, chỉ tiêu của quận, góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM đề ra. Đồng thời, tập trung nguồn lực thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, cũng như thực hiện các công trình, chương trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Thái Cao Sơn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Quận ủy quận 10 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 nhiệm kỳ 2020–2025.

Tin cùng chuyên mục