Thành lập tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 12-9, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận 58/KL-TW ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT và xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hội NCT.

Cùng với đó, rà soát bổ sung, hoàn thiện pháp luật; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội NCT. Kết luận 58/KL-TW cũng đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Tin cùng chuyên mục