Thành lập Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường

(SGGP).- UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm này có nhiệm vụ xây dựng, vận hành, quản lý mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, đất trên địa bàn TP; thực hiện dịch vụ phân tích về môi trường; tham gia thực hiện công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường TP; thống nhất quản lý số liệu điều tra, quan trắc về chất lượng môi trường; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cập nhật dữ liệu về chất lượng môi trường...

Trụ sở trung tâm đặt tại 137 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận TPHCM.

M. HUY

Các tin, bài viết khác