Thanh tra các ngân hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề về hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022 tại các ngân hàng thương mại có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cao. 

Đối với hoạt động cấp tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên ngành nhằm phát hiện các vấn đề tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị cụ thể góp phần hạn chế rủi ro.

Tin cùng chuyên mục