Thanh tra TPHCM kết luận nhiều vi phạm quy hoạch xảy ra tại Khu đô thị Tây Bắc

Kết luận của Thanh tra TPHCM xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TPHCM vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót từ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM.

Ngày 28-2, Thanh tra TPHCM thông báo kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TPHCM (nay là Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc).

Theo đó, Thanh tra TPHCM thanh tra nội dung quy hoạch và thực hiện quy hoạch từ năm 2015 đến năm 2022; thanh tra nội dung quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư từ năm 2021 đến năm 2022.

Kết luận thanh tra xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TPHCM vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót từ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM.

Thanh tra TPHCM kết luận, đến nay chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư 06 của Bộ Xây dựng; chưa lập hồ sơ, thực hiện cắm mốc giới và ngoài thực địa. Ngoài ra, không đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án...

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đối với Khu đô thị Tây Bắc đã ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như triển khai các dự án xây dựng.

Do đó, các khu đất trong Khu đô thị Tây Bắc dự kiến kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án đang tạm ngưng, chờ hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo các điều kiện pháp lý triển khai dự án.

Thanh tra TPHCM kết luận những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trên liên quan các đơn vị Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc, Sở QH-KT TPHCM và các chủ đầu tư dự án gồm: Dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Tân Phú Trung, dự án Khu dân cư Tân An Hội, dự án Khu tái định cư phục vụ Khu đô thị Tây Bắc Tam Tân, dự án Khu tái định cư phục vụ Khu đô thị đại học Quốc tế (VIUT).

Từ kết luận trên, Thanh tra TPHCM đã kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thống nhất chỉ đạo xử lý, cụ thể: Giao Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc và Giám đốc Sở QH-KT TPHCM tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm.

Đồng thời, khẩn trương yêu cầu các đơn vị tư vấn bổ sung, khắc phục các nội dung còn hạn chế, thiếu sót đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đang được điều chỉnh; đồ án quy hoạch 1/2000. Ngoài ra, chấn chỉnh công tác tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 kịp thời, đúng quy định.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc tiến hành rà soát, điều chỉnh giảm giá trị khi quyết toán theo quy định do việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc không chính xác, làm phát sinh tăng kinh phí lập tổng dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Tin cùng chuyên mục