Bảng giá đất năm 2007

Thấp nhất 40.000 đồng/m2, cao nhất 43 triệu đồng/m2

UBND TPHCM đã có Quyết định 179/2006/QĐ-UBND ngày 22-12-2006 ban hành giá các loại đất trên địa bàn TPHCM, kèm theo bảng giá năm 2007 sẽ được công bố vào ngày 1-1-2007.

Cụ thể, trong tổng số 2.392 đoạn, tuyến đường, sẽ giữ nguyên giá 2.147 đoạn, tuyến (chiếm 89,75%); điều chỉnh giá 87 đoạn, tuyến ở 15 quận huyện do được đầu tư, nâng cấp; bổ sung mới 158 đoạn, tuyến đường thuộc 15 quận huyện; giảm 16 đoạn, tuyến đã có tên trong bảng giá đất năm 2006 do nhập chung tên đường với đoạn liền kề và một số đoạn đã phân cắt thành hẻm. Theo bảng giá đất mới, giá đất ở thấp nhất là 40.000 đồng/m2 (khu Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ), cao nhất là 43 triệu đồng/m2 (đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận 1).

Giá đất tại quyết định này được sử dụng làm căn cứ để tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ); tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá QSDĐ hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; tính giá trị QSDĐ khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định; xác định giá trị QSDĐ để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; tính giá trị QSDĐ để thu lệ phí trước bạ chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật; tính giá trị QSDĐ để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế; tính tiền bồi thường và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá QSDĐ, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá khởi điểm QSDĐ không được thấp hơn mức giá đất theo quy định này.

Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có QSDĐ thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, góp vốn bằng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

N.NG

Bảng giá đất năm 2007 (công bố vào ngày 1-1-2007)

Quận / Huyệnfile pdffile excel Quận / Huyệnfile pdffile excel
Q1XemXem Bình ChánhXemXem
Q2XemXem Bình TânXemXem
Q3XemXem Bình ThạnhXemXem
Q4XemXem Củ ChiXemXem
Q5XemXem Cần GiờXemXem
Q6XemXem Gò VấpXemXem
Q7XemXem Hóc MônXemXem
Q8XemXem Nhà BèXemXem
Q9XemXem Phú NhuậnXemXem
Q10XemXem Tân BìnhXemXem
Q11XemXem Thủ ĐứcXemXem
Q12XemXem Tân PhúXemXem

 

Các tin, bài viết khác