Dự án cải thiện môi trường TPHCM

Thoát nước rạch Hàng Bàng để nâng cao chất lượng cuộc sống

Dự án cải thiện môi trường TPHCM (CTMT) được thực hiện dưới sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á với 3 cấu phần: cải thiện hệ thống hạ tầng (hệ thống thoát nước lưu vực Hàng Bàng, xây dựng công trình xử lý rác, thu gom, vận chuyển rác và lò hỏa táng); cải thiện môi trường (kiểm soát ô nhiễm công nghiệp, quan trắc chất lượng không khí, quy hoạch chất thải nguy hại cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam); hỗ trợ thực hiện dự án.

  • Việc phải làm ngay

Thạc sĩ Nguyễn Văn Phước

Rạch Hàng Bàng có một vị trí rất quan trọng trong việc tiêu thoát nước ở khu vực các quận 5, 6, 11 rộng khoảng 430 ha. Thế nhưng, hiện nay rạch đã bị lấn chiếm và bồi lắng gần hết. Việc tiêu thoát nước vì thế không thực hiện được, gây ngập úng nặng nề cho cả khu vực. Dự án thoát nước rạch Hàng Bàng sẽ giải quyết những bức xúc này cho người dân.

Giải pháp kỹ thuật chủ yếu của dự án sẽ là xây dựng hệ thống cống thoát nước dài khoảng 18 km với nhiều đường kính khác nhau qua rạch trong đó có 7 km cống hộp, 12 van nắp xả và san lấp rạch Hàng Bàng. Hệ thống cống thoát nước ở đây sẽ dẫn nước thoát theo 2 hướng chính: hướng Bắc-Nam ra kênh Tàu Hũ; hướng Đông-Tây ra kênh Tàu Hũ - Lò Gốm. Tổng mức đầu tư của dự án này vào khoảng 25 triệu USD trong đó ADB tài trợ 17,3 triệu USD.

Theo kế hoạch, các gói thầu xây lắp sẽ được triển khai thi công từ tháng 6-2006 và hoàn thành vào tháng 6-2008. Riêng trong năm 2007, ban quản lý quyết tâm thi công hoàn tất 50% các tuyến cống thoát nước.

  • Tăng cường giám sát, cương quyết xử lý vi phạm

Rạch Hàng Bàng đang bị ô nhiễm nặng.

Giám sát, phối hợp hỗ trợ giải quyết ngay những khó khăn cho tư vấn để công trình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, đó là phương châm làm việc của Ban quản lý dự án CTMT TPHCM. Trong những trường hợp cần thiết, ban quản lý cũng sẽ có các biện pháp xử lý cương quyết đối với những tư vấn thiếu thiện chí và tinh thần trách nhiệm.

Ngoài ra, ban quản lý cũng đã lên kế hoạch tăng cường, bổ sung nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi về lĩnh vực thi công công trình thoát nước tham gia quản lý công trình; đồng thời thường xuyên trao đổi với các chuyên gia ADB khi cần thiết.

Như đã nêu, dự án CTMT có nhiều cấu phần song trong những năm gần đây thành phố đã có khả năng đảm đương một số việc như xây dựng các công trình xử lý rác, cung cấp thiết bị thu gom rác sơ cấp, xe ép rác, trạm ép rác kín, trạm trung chuyển nên việc cấu trúc lại dự án cho phù hợp là cần thiết. Trong thời gian thực hiện lại việc này, để đảm bảo tiến độ thực hiện và thời hạn khóa sổ vay đến 31-12-2008 mà ADB đồng ý, ban quản lý dự án rất cần được sự đồng ý của thành phố để tiếp tục triển khai các phần việc đang làm mà không phải chờ đến khi dự án xây dựng lại và được Chính phủ phê duyệt.

Thạc sĩ NGUYỄN VĂN PHƯỚC
(Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án)
 

Các tin, bài viết khác