Thống nhất ý chí và hành động để hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng

(SGGP).- Ngày 13-6, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX cho cán bộ chủ chốt Thành ủy đã được khai mạc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “Việc triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội IX của Đảng bộ TP ở các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và sự đồng thuận trong xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu các đại biểu phải chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm tạo phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình đột phá do Nghị quyết đề ra. Trong chương trình hành động cần coi trọng các biện pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trên địa bàn. Trước mắt góp phần thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tăng cường tự phê bình và phê bình, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp thường xuyên trong tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và trong nhân dân.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 5 lớp nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX, gồm: Lớp dành cho cán bộ chủ chốt (từ ngày 13 đến 15-6); lớp cán bộ TP (từ 16 đến 18-6); lớp cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu (từ 20 đến 21-6); lớp văn nghệ sĩ, trí thức (từ 23 đến 25-6) và lớp cán bộ báo chí, nhà xuất bản (từ 28 đến 30-6).


HỒNG HIỆP

Các tin, bài viết khác