Thông Tin

  • Tăng cường công tác kiểm dịch y tế quốc tế, bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 14 và 15/2007/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Quyết định 14/2007/QĐ-BYT, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế có chức năng tham mưu cho giám đốc Sở Y tế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch y tế, giám sát thường xuyên các bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng...

Đồng thời, trung tâm còn thực hiện chức năng nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực kiểm dịch y tế.

Quyết định 15/2007/QĐ-BYT quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường là chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công tác; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý vệ sinh lao động; sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh.

T. MẪN

  • Vệ sinh môi trường phải hoàn tất trước 22 giờ ngày 29 Tết

- Ngày 11-2, tổng vệ sinh toàn thành phố

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa có văn bản chỉ đạo các sở - ngành, quận – huyện thực hiện vệ sinh công cộng phục vụ Tết Đinh Hợi.

Theo đó, Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì và phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tuyên truyền, vận động việc giữ gìn vệ sinh chung và không xả rác nơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán và thực hiện tổng vệ sinh trên toàn TP vào ngày 11-2.

Ban quản lý các chợ và các tiểu thương có trách nhiệm vệ sinh khu vực chợ trước 12 giờ trưa ngày 29 Tết và tất cả các hoạt động thu gom vận chuyển rác phải hoàn thành trước 22 giờ đêm giao thừa. Riêng Sở Giao thông - Công chính và UBND các quận - huyện phải đảm bảo công tác chiếu sáng công cộng và vệ sinh đường phố trên các tuyến đường; xử lý chống ngập triều cường ở các khu vực bị ảnh hưởng.

H.T.

Các tin, bài viết khác