Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với 2 nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH (từ tháng 4-2015 đến tháng 11-2016) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1200-QĐNS/TW ngày 23-4-2024 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Phi, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH (từ năm 2011 đến tháng 10-2014) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1463-QĐ/UBKTTW ngày 16-4-2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban cán sự đảng Bộ LĐTB-XH thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty cổ phần Quốc tế Tiến bộ (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ LĐTB-XH các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, trong đó có nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Phi và Huỳnh Văn Tí.

Tại kỳ họp thứ 39 vào đầu tháng 4-2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Phi.

Ngày 19-4-2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ LĐTB-XH và các cá nhân có liên quan; trong đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Văn Tí.

Tin cùng chuyên mục