Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức KH-CN là tài sản quý báu của quốc gia

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm Chủ tịch VUSTA nhiệm kỳ mới. 

Sáng 25-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học - công nghệ (KH-CN) trong cả nước.

Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức KH-CN là tài sản quý báu của quốc gia ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch VUSTA Đặng Vũ Minh cho biết, đoàn Chủ tịch đại hội rất mong toàn thể đại biểu sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của đại hội, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển VUSTA là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo tại đại hội cho biết, đến thời điểm này, VUSTA có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Toàn hệ thống VUSTA có một nhà xuất bản; một Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC; 113 cơ quan báo chí (tăng 9 cơ quan báo chí so với đầu nhiệm kỳ).

Trong giai đoạn 2015-2020, các Liên hiệp hội địa phương và hội ngành thành viên thực hiện trên 2.000 đề tài, dự án cấp cơ sở, trên 300 đề tài/dự án cấp bộ/tỉnh, hàng chục đề tài/dự án cấp nhà nước.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức KH-CN là tài sản quý báu của quốc gia ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, VUSTA là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh bằng cả đời lao động, khát khao được tiếp tục góp sức, chung tay đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, xây dựng nền tảng trí thức.

Thủ tướng khẳng định, hơn 75 năm qua, kể từ khi đất nước giành lại được độc lập, đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và trân trọng.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức, Nghị quyết số 27 của Trung ương khóa X đã khẳng định, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Thủ tướng nêu rõ, từ khi ra đời đến nay, VUSTA đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là hạt nhân tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam trong nước và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

VUSTA đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng KH-CN vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH-CN, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của VUSTA là tài sản quốc gia quý báu.

“Tôi tin tưởng rằng tất cả các vị đại biểu tham dự đại hội lần này đều nhận thức rất rõ yêu cầu của đất nước phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và nguồn lực lớn nhất của chúng ta là con người. Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ trí thức KH-CN, các tổ chức KH-CN, đặc biệt là đội ngũ trí thức trong hệ thống VUSTA cần tổ chức phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức KH-CN là tài sản quý báu của quốc gia ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề. Đó là phải làm cho khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

VUSTA thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức KH-CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước; phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc.

VUSTA cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức KH-CN là tài sản quý báu của quốc gia ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch VUSTA khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội lần thứ VIII của VUSTA sẽ truyền đi một tinh thần mới khơi dậy trách nhiệm và khát vọng của các hội viên cả nước, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực KH-CN, tiếp tục đóng góp quan trọng cho đất nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức KH-CN là tài sản quý báu của quốc gia ảnh 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức bầu Đoàn chủ tịch VUSTA khóa VIII. Với kết quả 192/192 Ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, VUSTA chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 27 thành viên. Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký VUSTA khóa VIII; 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra VUSTA và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra VUSTA.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Thanh toán bằng mã QR code tại Trung tâm thương mại Aeon Tân Phú, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tránh vòng vây lừa đảo online

Thống kê từ Bộ Công an, hiện có đến 24 hình thức lừa đảo trực tuyến qua mạng (online). Tùy từng thời điểm mà một hay vài hình thức trong số đó rộ lên, tùy trường hợp tiếp cận mà đối tượng lừa đảo dùng cách thức thích hợp. Do vậy, việc tự trang bị kiến thức để nhận diện lừa đảo online là điều cần thiết.

Sản phẩm công nghệ