Thủ tướng yêu cầu: Bộ TN-MT kiểm điểm cá nhân có sai phạm trong vụ Vedan

(SGGP - 12G).- Thủ tướng đặc biệt nhắc nhở Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm báo cáo về việc kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm trong vụ Vedan xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải (từ vụ Vedan, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định khiển trách 3 cán bộ Sở TN-MT và kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 lãnh đạo sở).

Đó là một nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban do Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ) chủ trì diễn ra hôm qua, 23-2.

BÌNH AN

Các tin, bài viết khác