Thừa Thiên - Huế đủ điều kiện là đô thị loại 1

(SGGP).- HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VI vừa thông qua nghị quyết đề nghị Chính phủ công nhận Thừa Thiên - Huế là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình phát triển đô thị, Thừa Thiên - Huế đã cơ bản hội tụ các điều kiện đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đô thị theo mô hình “Tập hợp đô thị Di sản - Văn hóa - Cảnh quan”, đồng thời dựa trên kết quả tổng hợp chung các tiêu chuẩn, Thừa Thiên - Huế đã đủ các tiêu chuẩn đô thị nên đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định trình Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương.

VĂN THẮNG - TRẦN DƯƠNG

Các tin, bài viết khác