Chống sạt lở kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh)

Thực hiện trước các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng

Ngày 25-9, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương cho triển khai thực hiện trước các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư các dự án chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh).

Qua đó, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh chỉ định đơn vị có chức năng thuộc quận làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng theo trình tự thủ tục quy định. Riêng phạm vi ranh bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa thực hiện theo đề nghị của Sở GTCC và UBND quận Bình Thạnh.

Giám đốc Sở Xây dựng làm việc với UBND quận Bình Thạnh và chủ đầu tư xem xét cân đối, hỗ trợ quận quỹ nhà để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư của dự án.

Theo một lãnh đạo Khu Đường sông, việc tách dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và dự án xây dựng bờ kè riêng biệt sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây kè chống sạt lở kênh Thanh Đa.

Đ.Gi.A.

Các tin, bài viết khác