Thực thi rẹt rẹt

- Các nhà băng lẫn doanh nghiệp bảo hiểm đang rối nùi vì một điều khoản của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 vừa có hiệu lực. Điều khoản này cấm ngân hàng chào bán bảo hiểm gắn với sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

- Cấm tức là cấm, sao lại rối?

- Đơn giản vậy đã hên. Nhưng các thực thể kinh doanh nói trên không hiểu được “gắn” nghĩa là gì, ở mức độ nào. Câu hỏi bự của họ là khi cho vay vốn, ngân hàng tuyệt đối không được giới thiệu, tư vấn bán bảo hiểm; hay là vẫn được, vì hai dịch vụ này tách rời nhau? Vấn đề này quan trọng, nhưng không chỉ ngân hàng hay doanh nghiệp bảo hiểm thắc mắc. Ngay cả thanh tra ở các địa phương cũng có cách hiểu khác nhau.

- Còn chuyện gì liên quan đến vướng mắc này nữa?

- Hồi năm ngoái, một loạt lùm xùm dính tới bảo hiểm nhân thọ đã làm dư luận mất thiện cảm với tất cả những gì có tên kèm bảo hiểm. Cú “văng miểng” này làm thiệt hại đến cả những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Trên thực tế, những sản phẩm bảo hiểm cho tài sản (phần đáng kể được thế chấp để vay vốn), sản xuất nông nghiệp… rất cần thiết cho đời sống, mà cũng bị teo lại.

- Chất lượng làm luật ở mình cần phải cải thiện. Nữa, các văn bản quy phạm pháp luật cũng phải rành mạch, chính xác. Có như thế, luật có hiệu lực mới có thể thực thi rẹt rẹt.

Tin cùng chuyên mục