Tiếp nhận và quản lý các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố

UBND TPHCM vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận và thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa (đã được Bộ Giao thông vận tải điều chuyển và ủy quyền theo Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT ngày 2-10-2012); đảm bảo công tác quản lý được thực hiện liên tục, đúng quy định và không làm ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa tại khu vực.

Theo Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT, các tuyến đường thủy nội địa Quốc gia thuộc địa phận TPHCM chuyển thành đường thủy nội địa địa phương bao gồm: kênh tắt Ông Cu - Tắt Bài; kênh tắt Ông Nghĩa; kênh Bà Tổng; sông Dần Xây; sông Dinh Bà; sông Lò Rèn; sông Vàm Sát. Các tuyến đường thủy nội địa Quốc gia ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải TPHCM quản lý và bảo trì bao gồm: kênh Tẻ; kênh Đôi; rạch Ông Lớn; sông Chợ Đệm - Bến Lức; kênh Cây Khô; sông Cần Giuộc; sông Sài Gòn; sông Đồng Tranh.

T.Tuyền

Các tin, bài viết khác