Tiếp tục cho tách thửa đất với hồ sơ hợp lệ

(SGGP).- Đó là đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM trong dự thảo quy định tách thửa đất nông nghiệp tối thiểu trên địa bàn thành phố, để lấy ý kiến người dân và các cơ quan chức năng nhằm thay thế Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 15-10-2014 của UBND TP.

Theo đó, đối với các trường hợp UBND cấp huyện đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ trước ngày quyết định mới có hiệu lực, căn cứ quy định của Quyết định 33 để xem xét giải quyết hoàn tất việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép tách thửa đối với đất nông nghiệp đã “bị tắc” lâu nay

Ngoài ra, dự thảo có 9 nội dung khác biệt với quy định trước đây, như đối tượng được áp dụng chỉ là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có yêu cầu tách thửa đất, bỏ “tổ chức” - nhằm tránh hiểu nhầm là áp dụng tách thửa đất ở đối với tổ chức. Tiếp đó, các trường hợp không được tách thửa là khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật; các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt. Trường hợp quy hoạch này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh…

Dự thảo cũng đề xuất cho phép tách thửa đối với đất nông nghiệp đã “bị tắc” lâu nay do chưa có quy định. Cụ thể, trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp thì được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m² đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m² đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa. Sau 3 năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000m²…

Lương Thiện

Các tin, bài viết khác