Tiếp tục hoàn thiện chiến lược quản trị dữ liệu TPHCM

Chiều 19-10, Sở TT-TT TPHCM phối hợp Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Australia tổ chức Hội thảo “Chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM”.

Theo ban tổ chức hội thảo, chiến lược phát triển dữ liệu số của thành phố được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như hoàn thiện thể chế, chính sách quản trị dữ liệu của thành phố; xây dựng các chuẩn dữ liệu, đầu tư tạo lập các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin cốt lõi trong các lĩnh vực như đất đai, đô thị, tài chính, kế hoạch, y tế, giáo dục và an sinh xã hội; thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu và tạo ra các ứng dụng dịch vụ gắn liền với các dữ liệu được tạo ra của TPHCM.

 Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ cập nhật, mở rộng việc triển khai các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin trong các lĩnh vực khác như du lịch, nông nghiệp, văn hóa… phục vụ cho mục tiêu phát triển nền kinh tế số.

Tin cùng chuyên mục