Tiếp tục phát triển kinh tế HTX trở thành thành phần kinh tế quan trọng

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo nhằm đi sâu nghiên cứu những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về HTX, đánh giá những kết quả của HTX trong thời gian qua và đưa ra những cơ sở khoa học để đề ra những chủ trương chính sách phát triển HTX trong giai đoạn mới.

Hơn 50 tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã nêu bật những thành tựu đạt được của HTX trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Với việc có khoảng 16.000 HTX, trong đó có 10.000 HTX nông nghiệp, thu hút được trên 2 triệu hộ nông dân tham gia bằng nhiều hình thức đã góp phần thúc đẩy phát triển và thay đổi lớn bộ mặt kinh tế hợp tác ở nước ta. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhắc lại tư tưởng của Bác Hồ: “HTX là con đường dễ tiếp thu nhất, phù hợp nhất với hàng triệu đồng bào ta, với những người sản xuất nhỏ trên mọi lĩnh vực, ngành nghề, thoát khỏi khối sản xuất nhỏ lẻ, vươn lên phát triển lâu dài”. Vì vậy, theo đồng chí Trương Tấn Sang, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để HTX phát triển vững mạnh xứng đáng với vai trò là thành phần kinh tế quan trọng của đất nước.

LÊ VĂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Diện mạo “thủ phủ” thành phố phía Đông

Được quy hoạch là “thủ phủ” khu Đông, khu đô thị Trường Thọ sẽ trở thành trung tâm và điểm nhấn của thành phố (TP) Thủ Đức trong tương lai. Vậy, hiện trạng Trường Thọ như thế nào và quy hoạch khu đô thị tương lai ra sao?

Tin buồn