Tiếp tục thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường

(SGGP).- Để đảm bảo triển khai các chương trình quan trắc được liên tục và ổn định, UBND TPHCM vừa chấp thuận cho Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ký kết hợp đồng trực tiếp thực hiện từng tháng với các đơn vị trúng thầu năm 2015, để thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường của TP (như: nước sông, nước kênh, nước dưới đất, nước biển ven bờ, đa dạng sinh học, thủy văn, không khí, phóng xạ, lún mặt đất, bãi chôn lấp, chi phí bảo quản các trạm quan trắc từ tháng 1-2016) cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu mới. Sở Tài nguyên và Môi trường được phép phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch đấu thầu năm 2016 với thời gian thực hiện bắt đầu từ đầu năm 2016 đến giữa năm 2017. Đối với những năm tiếp theo sẽ phê duyệt phương án - dự toán và phê duyệt kế hoạch đấu thầu với thời gian thực hiện là 12 tháng, bắt đầu từ giữa năm trước đến giữa năm sau.

Ngoài ra, TP cũng chấp thuận cho đơn vị thực hiện gói thầu thi công, xây dựng, cung cấp và lắp đặt các thiết bị cho dự án đầu tư hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao; thực hiện chương trình “Quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và Khu Công nghệ cao năm 2016” từ tháng 1-2016 cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình này.

BÌNH KHÔI

Các tin, bài viết khác