Tiết kiệm năng lượng đạt nhiều khả quan

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công thương, vừa cho biết, sau 4 năm (2018-2022) triển khai thực hiện “Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam”, dự án đã đạt được những kết quả, thành tích khả quan. 

Cụ thể, hơn 100 doanh nghiệp đã được cung cấp, tiếp cận thông tin dự án, trong đó có khoảng 50 doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ dự án như đánh giá hiệu quả vận hành, tính toán tiềm năng tiết kiệm năng lượng. Về tổng thể, dự án đã đạt được hoặc vượt so với mục tiêu, chẳng hạn như năng lượng tiết kiệm được hàng năm đạt 1,18 triệu MWh/năm, vượt 72,5% so với kế hoạch; lượng phát thải khí nhà kính giảm được khoảng 996.000 tấn CO­2/năm, vượt 8,5% so với kế hoạch…

Tin cùng chuyên mục