Tiêu chuẩn chung về khí thải: Dựa vào mật độ dân số

Ngày 23-3, Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Chương trình Định cư con người của LHQ (UN-Habitat) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Tiêu chuẩn khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho các thành phố trên toàn cầu (GHGSC) tại Diễn đàn Đô thị thế giới ở cố đô Rio de Janeiro của Brazil.

Ngày 23-3, Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Chương trình Định cư con người của LHQ (UN-Habitat) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Tiêu chuẩn khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho các thành phố trên toàn cầu (GHGSC) tại Diễn đàn Đô thị thế giới ở cố đô Rio de Janeiro của Brazil.

Tờ People Daily cho biết, theo tiêu chuẩn này, các thành phố trên thế giới đều tính lượng khí gây hiệu ứng nhà kính thải vào khí quyển trong phạm vi thành phố theo mật độ dân số. Tiêu chuẩn khí thải khác nhau giữa các thành phố phụ thuộc vào nguồn năng lượng cơ bản, khí hậu, phương tiện vận tải và hình thức đô thị. Tiêu chuẩn này được xây dựng phù hợp với nghị định thư của Ủy ban liên chính phủ của LHQ về biến đổi khí hậu và các sáng kiến chống khí thải của các tổ chức khác như Viện Tài nguyên thế giới (WRI).

Hiện nay, tiêu chuẩn khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang được áp dụng cho 40 thành phố trên thế giới như New York, Tokyo, Bắc Kinh… và sẽ mở rộng ra tất cả các thành phố trên toàn cầu trong thời gian tới. Việc đưa ra tiêu chuẩn chung được đánh giá là bước đi quan trọng đầu tiên giúp các thành phố nhận thức sâu rộng hơn về khí thải gây hiệu ứng nhà kính để thực thi các chính sách hiệu quả hơn về khí thải.

V.Lê