Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Vừa qua, tại TPHCM, Đảng ủy Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí Bùi Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khẳng định: Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí nguyện chung sức, đồng lòng, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung…; ra sức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí VN lần thứ 1 và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tổng công ty lần thứ 2, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế...

 H.VY

Các tin, bài viết khác