Tổng Thanh tra Chính phủ nói về thanh tra các dự án có vốn đầu tư công không hiệu quả

Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2023 và năm 2024 có chỉ đạo các bộ, ngành địa phương thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó tập trung thanh tra đối với các dự án có sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả, các dự án trọng điểm lĩnh vực điện, than, dầu khí; các dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng…

Chiều 7-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tăng cường kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng đề án quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp xây dựng báo cáo thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Ban Bí thư đã ban hành Quy định 131 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Hiện nay các cấp, các ngành đã và đang triển khai tổ chức thực hiện.

Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ đạo toàn ngành thanh tra tổ chức thực hiện Luật Thanh tra, trong đó tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành và xây dựng ban hành các thông tư hướng dẫn để chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ thanh tra nhằm nâng cao chất lượng thanh tra, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ nói về thanh tra các dự án có vốn đầu tư công không hiệu quả ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, hơn 1 năm qua, Thanh tra Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, quyết định để nâng cao, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra. Đồng thời, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Thanh tra Chính phủ cũng tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26 về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ nhằm kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện quy định về giám sát nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thẩm định; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, theo dõi kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp có vi phạm.

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn về việc tổ chức thanh tra chuyên đề, thanh tra thường xuyên liên quan đến các dự án có sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả, lãng phí; dự án trọng điểm liên quan đến lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ; dự án công trình đưa đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo Nghị quyết 74 của Quốc hội.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện nghị quyết 74 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 53 chỉ đạo các bộ, ngành địa phương, nhất là bộ tài chính thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Quốc hội. Thanh tra Chính phủ đã và đang tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra nội dung này là thanh tra thường xuyên, mà không thực hiện thanh tra chuyên đề.

Với lực lượng Thanh tra Chính phủ rất mỏng, hiện nay chỉ có khoảng 400 cán bộ công chức, viên chức, trong đó cán bộ làm trực tiếp công tác thanh tra chỉ có hơn 200 người, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ thanh tra cho Ban chỉ đạo Trung ương và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nên không thể hoàn thành được trong năm 2023-2024 như Nghị quyết 75 đã nêu.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2023 và năm 2024 có chỉ đạo các bộ, ngành địa phương thanh tra có trọng tâm, trọng điểm trong đó tập trung thanh tra đối với các dự án có sử dụng vốn đầu tư công không hiệu quả, các dự án trọng điểm lĩnh vực điện, than, dầu khí; các dự án công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng…

Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ đôn đốc và yêu cầu các bộ ngành địa phương, nhất là Bộ Tài chính báo cáo kết quả thanh tra về các nội dung này theo kiến nghị của Đoàn giám sát cũng như Nghị quyết 74 của Quốc hội, cùng với kết quả của Thanh tra Chính phủ để tổng hợp.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục trả lời chất vấn một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu trong buổi sáng. Theo đó, về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Nghị định 204 và Quyết định 244, trong quá trình thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhìn tổng thể giáo viên mầm non lương rất thấp chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QUANG PHÚC

Về giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ khi xây dựng bảng lương mới căn cứ cơ sở vị trí việc làm trên nguyên tắc Nghị quyết 27 tính chất công việc, thực hiện ưu đãi nghề. Trên cơ sở Nghị quyết 29 bảo đảm tiền lương cơ bản, cùng với phụ cấp sẽ có cao hơn bảng lương hành chính sự nghiệp. Khi tổ chức thực hiện sẽ có quan tâm đến lương giáo viên nói chung và lương giáo viên mầm non nói riêng.

Về chính sách tiền lương của công chức cấp xã và công chức khác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm rõ, thực tế tồn tại 2 chế độ công vụ là chế độ công vụ cấp xã và chế độ cấp huyện trở lên. Nhưng đối với cán bộ công chức cấp xã thì các chế độ chính sách cũng tương tự như cán bộ công chức cấp huyện trở lên từ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm hết sức rõ ràng nhưng công chức cấp xã chưa nằm trong tổng biên chế chung của hệ thống chính trị. Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đề án liên thông công chức cấp xã với cấp huyện để xây dựng chế độ công vụ chung, hoàn thiện, hiện đại.

Về chậm trong xây dựng vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, nhận định này là đúng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã có lý giải về nguyên nhân của tình trạng này. Đồng thời cho biết đến nay đã có 13/15 bộ hoàn thành danh mục vị trí việc làm trong các lĩnh vực chuyên ngành và đề nghị các bộ cố gắng sớm hoàn tất để triển khai đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục