TP Hồ Chí Minh: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng 185 công trình xây dựng

Thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất lượng 185 công trình tại địa bàn TP trong thời gian tới. Sở Xây dựng cũng đã gửi công văn yêu cầu các chủ đầu tư của các công trình báo cáo tình hình xây dựng, nghiệm thu các hạng mục, giai đoạn, công tác chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình và các vướng mắc công trình để gửi về Sở Xây dựng trước ngày 23-4.

N.NG.

Các tin, bài viết khác