TPHCM chấn chỉnh công tác đào, tái lập mặt đường

(SGGP). – Ngày 24-10, Sở GTVT TPHCM cho biết: Trước thực trạng các công trình ngầm trên địa bàn TP diễn ra hết sức phức tạp, công tác đào, tái lập mặt đường tại một số nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng mặt đường sau khi tái lập không đảm bảo chất lượng như ban đầu, ảnh hưởng đến chất lượng khai thác. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GTVT chỉ đạo các khu quản lý giao thông đô thị chấn chỉnh ngay việc kiểm soát công tác đào, tái lập mặt đường của các công trình đang thi công trên địa bàn quản lý theo quy định hiện hành (kể cả công trình do các khu quản lý giao thông đô thị làm chủ đầu tư).

Kiên quyết không nhận bàn giao công trình tái lập mặt đường không đảm bảo chất lượng và báo cáo Sở GTVT biện pháp giải quyết, không để xảy ra tình trạng xuống cấp trong thời gian 4 năm, kể từ ngày nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Giám đốc các khu quản lý giao thông đô thị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở GTCC về chất lượng công tác tái lập mặt đường.

Đ. LÝ

Các tin, bài viết khác