TPHCM chỉ đạo tạm dừng hoạt động doanh nghiệp khi không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Thành ủy TPHCM chỉ đạo Bí thư các Quận ủy - Huyện ủy phải chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến khi đáp ứng các chỉ số đánh giá theo bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-Cov-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 11-4, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trần Thế Thuận ký công văn khẩn, truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TPHCM về việc triển khai thực hiện đánh giá rủi ro lây nhiễm virus SARS-Cov-2 tại các doanh nghiệp trên địa bàn (theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ ngày 6-4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM về ban hành bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-Cov-2 tại doanh nghiệp).

Theo đó, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các Bí thư Quận ủy - Huyện ủy tiếp tục kiềm chế, kiểm soát hiệu quả sự lây nhiễm và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh.

Cụ thể, Bí thư Quận ủy - Huyện ủy chỉ đạo và giám sát UBND các quận - huyện và phường - xã khẩn trương kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ. Đồng thời, kiểm tra việc UBND các cấp thẩm định các chỉ số đánh giá tại doanh nghiệp so với các báo cáo tự đánh giá của các doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bí thư Quận ủy - Huyện ủy chỉ đạo UBND các cấp yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các điều kiện làm việc, đưa đón công nhân… theo đúng các chỉ số đánh giá. Đặc biệt, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh cho đến khi đáp ứng các chỉ số đánh giá theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ.

Công văn khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy còn nhấn mạnh, Bí thư Quận ủy - Huyện ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND các quận - huyện và phường - xã thực hiện nghiêm Quyết định 1203/QĐ-BCĐ. Các Quận ủy - Huyện ủy phải tổng hợp kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định 1203/QĐ-BCĐ trên địa bàn, báo cáo về Văn phòng Thành ủy trong ngày 13-4.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Cạnh tranh sòng phẳng

- Ở giải Vờ Lích đang diễn ra, có đa số đội tới giờ đều giống nhau với tình trạng “chưa chắc trụ hạng”. Nhóm đội so kè nhau từng điểm số sát rạt rất đông. Và chỉ cần sẩy chân 1-2 trận, họ có thể rớt vô nhóm cầm đèn đỏ.

Giao thông - Đô thị

Tin buồn