TPHCM cử cán bộ, công chức đi học tiếng Anh, đạo đức và phòng chống tham nhũng

TPHCM sẽ đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh) cho 1.880 cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên của các sở - ngành, UBND cấp huyện, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ, pháp luật về phòng chống tham nhũng…

UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, TPHCM cử gần 24.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ.

Đa số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo ở trong nước về lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Song song đó, TPHCM bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về một số lĩnh vực trọng điểm như: xây dựng, thanh tra, tư pháp, dân tộc, dân số và phát triển, tài chính, văn hóa… cho cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ngành, TP Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đi học về chuyển đổi số, tham gia các lớp bồi dưỡng văn hóa công vụ, pháp luật về phòng chống tham nhũng…

TPHCM sẽ đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh) cho 1.880 cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên của các sở - ngành, UBND cấp huyện, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thời gian dự kiến đào tạo khoảng 6 tháng.

TPHCM cử cán bộ, công chức đi học tiếng Anh, đạo đức và phòng chống tham nhũng ảnh 1 TPHCM chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp, phẩm chất tốt và tận tụy phục vụ. Ảnh: KIỀU PHONG

TPHCM cũng tổ chức các đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại nước ngoài về quản lý chuyên ngành ở các lĩnh vực du lịch, an toàn thực phẩm, cải cách hành chính… Năm 2021, dự kiến có khoảng 82 cán bộ, công chức, viên chức đi học tại nước ngoài trong thời gian từ 1-2 tuần.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM; kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục