TPHCM đạt nhiều chỉ tiêu giảm thiểu ô nhiễm

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, tính đến cuối năm 2011, nhiều chỉ tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đạt tỷ lệ cao so với mục tiêu đặt ra từ đầu năm.

Cụ thể, đã có 35/37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để. Còn lại 2 cơ sở cũng đã khắc phục xử lý ô nhiễm nhưng cần phải hoàn thiện thêm; 100% các khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Các đơn vị cũng đang đầu tư nâng công suất xử lý của hệ thống này nhằm đáp ứng yêu cầu tăng công suất, quy mô sản xuất ở các doanh nghiệp của khu trong thời gian tới.

Liên quan đến tình hình vệ sinh môi trường đô thị, bình quân mỗi ngày cũng đảm bảo thu gom, xử lý 6.752 tấn rác sinh hoạt, đạt 100% yêu cầu. Chất thải rắn công nghiệp và nguy hại cũng đang được triệt để phân loại tại nguồn ngay từ khi phát sinh.

Riêng đối với chất thải y tế, đến nay mới thu gom xử lý 100% chất thải rắn,  còn nước thải thì chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân, do 100% các trung tâm y tế dự phòng chưa có hệ thống xử lý nước thải và chỉ có 2/322 trạm y tế có hệ thống xử lý nước thải.

Sở TN-MT đã phối hợp với các ban ngành liên quan lập 26 đoàn thanh kiểm tra môi trường, phát hiện và xử lý các đơn vị vi phạm với số tiền phạt lên đến 3,6 tỷ đồng.

Sở cũng thẩm định và phê duyệt 40 báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp, đảm bảo 100% các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.

M. XUÂN

Các tin, bài viết khác