TPHCM kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ ủy quyền

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM) kiểm tra đại lý đổi ngoại tệ ngân hàng ủy quyền và phải báo cáo kết quả về cơ quan này chậm nhất vào ngày 15-6-2024.

TPHCM kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ ủy quyền

Ngày 8-5, NHNN chi nhánh TPHCM đã có công văn đề nghị các NHTM chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên địa bàn TPHCM tổ chức kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ do các NHTM ủy quyền.

Theo đó, nội dung các NHTM phải kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ ủy quyền bao gồm: tình hình chấp hành quy định pháp luật, thực hiện hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ và những tồn tại hạn chế, sai phạm và kết quả xử lý.

Các NHTM được NHNN đề nghị kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ do ngân hàng ủy quyền nhằm đảm bảo mua, bán ngoại tệ đúng quy định và sử dụng ngoại tệ đúng mục đích góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ phát triển.

Đồng thời, các NHTM ủy quyền đại lý đổi ngoại tệ phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật trong việc ủy quyền đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế để đảm bảo các đại lý thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng hợp đồng và góp phần quan trọng trong việc ổn định tỷ giá ngoại tệ, thị trường ngoại hối và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục