TPHCM mời Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt khắc phục nước đục

Lắp đặt tuyến ống cấp nước mới

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn mời Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt nghiên cứu tìm nguyên nhân gây nước đục và đề ra biện pháp khắc phục.

Theo đó, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sẽ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát nguyên nhân gây đục hệ thống cấp nước sinh hoạt của TPHCM bằng phương pháp phân tích kết hợp đánh dấu”, có nghiên cứu sự xâm nhập của nước từ bên ngoài vào mạng cấp nước.

UBND TP chỉ đạo: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt xem xét đề cương thực hiện; kết quả nghiên cứu phải nêu đầy đủ, chính xác các nguyên nhân gây đục nước và đề xuất các biện pháp xử lý căn cơ, hiệu lực và khả thi.

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sẽ tiến hành thực hiện đề tài theo phương pháp khảo sát tình hình nước đục để khoanh vùng nghiên cứu, tìm hiểu diễn biến nước đục, lưu lượng nước hiện trạng và lấy mẫu nước đục để phân tích theo nguyên tắc từ hạ lưu đến thượng lưu… 

TRẦN TOÀN

Các tin, bài viết khác