TPHCM năm 2010: Đất phi nông nghiệp 105.005 ha

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 10/2007 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của TPHCM. Để bạn đọc có thể theo dõi đầy đủ nghị quyết quan trọng này từ số báo hôm nay chúng tôi xin trích đăng từng phần của nghị quyết trên 2 trang Quy hoạch-phát triển bền vững và Tài nguyên môi trường. Số đầu tiên sẽ là những chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp đến 2010.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất